Tuesday, May 1, 2001

काश म आफुँ हुन्थें

काश म लहरा हुन्थें
लपक्क त्यो फूलसंग अंगालिन्थें
मानौं जोडी त्यस्तो हुनुपर्थ्यो !
कोहि हुन्थ्यो, हामीलाई हेर्थ्यो
अनि त्यस्तै हुने कामना गर्थ्यो  !

काश म जून हुन्थें
अँध्यारोको बिचमा चम्किन्थे
एउटा शीत दिन्थें
मानौं शितलता त्यस्तो हुनुपर्थ्यो !
कोहि हुन्थ्यो, अँध्यारो हेर्थ्यो, जून हेर्थ्यो
अनि त्यस्तै हुने कामना गर्थ्यो !

काश म आफुँ हुन्थें
नितान्त आफ्नो
म जस्तै, जस्तो बनाइएको थिएँ
कोहि हुन्थ्यो
आफूलाई हेर्थ्यो, मलाई हेर्थ्यो
अनि त्यस्तै म जस्तै हुने चाह गर्थ्यो ! 

0 comments :

Post a Comment