Wednesday, September 21, 2016

यात्रा गीतयात्रा गीत लेखेँ गम्दै 
सुर थिएन, ताल थिएन
मजा त रागमा हुन्थ्यो
सानो भूल गरेछु एउटा
त्यही गीत गाउछु भन्ने !

साथी मिल्ने भेटेको थिएँ
साथ थियो, मात थियो
मजा त एक्लै हुन्थ्यो
बेहोसीमा भूल अर्को
त्यहीँ माया लाउछु भन्ने !

दुनिया सँगै दौडे म 
हल्ला थियो, झिलमिल थियो
मजा त अडिनुमा हुन्थ्यो
अबुझ भूल रैछ त्यो नी
समय बारि-बारि जिउँछु भन्ने !
रिसानी माफ !